Türkiye sosyalist hareketinde Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın yeri: Tarih tezi ve din yorumu | Canan Özcan

Bu çalışma, Türkiye siyasi düşünce tarihinin ve sosyalist hareketinin en önemli düşünürlerinden biri olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı (1902-1971) bir entelektüel olarak incelemeyi ve anlamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Kıvılcımlı’nın bir entelektüel olarak sayılıp sayılamayacağı, Türkiye sosyalist hareketinde nasıl konumlandırıldığı ve sosyalist teoriye ne…

Devamını Oku

Ernst Bloch ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’da sosyalizm, din, tarih ve kültür tartışmaları üzerine mukayeseli bir inceleme | Barış Aydın

Sadece Türkiye’de değil Dünyada da tarih, din, kültür ve gelenek sosyalist düşüncenin ana konusu olamamış ve bu saha daha çok muhafazakar sağ düşüncenin doğal yayılım alanı olarak görülmüştür. Sosyalist düşüncenin bu alanlara dair tercih edilmiş körlüğü sosyalist düşünceye dair köksüzlük eleştirisini beslemiş…

Devamını Oku

Türkiye’de sosyalistlerin İslam’ı ele almaları bakımından yöntemsel bir farklılaşma örneği olarak Hikmet Kıvılcımlı | Göksal Caner Malatya

Bu tez çalışmasında İslam’ı ele almada Hikmet Kıvılcımlı’nın kullandığı yöntem ortaya konularak, İslam’ın incelenmesinde kullanılan yöntemlere katkı sağlamak amaçlanmıştır. Hikmet Kıvılcımlı, İslam’ı sistematik olarak maddeci bir şekilde ele alan ilk ve tek Türkiyeli sosyalisttir. Kıvılcımlı İslam’ı, üretimin gerçekleşmesi ve dolayısıyla toplumsal gerçekliğin…

Devamını Oku

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Vatan Partisi | M. Süha Ünsal

1902 yılında, bugünkü Yugoslavya sınırlan içinde kalan Priştine’de, bir memur ailesinin küçük çocuğu olarak doğan Hikmet Kıvılcımlı, mil- liyetçi-mukadessatçı bir eğitim alarak büyümüş ve Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Ege Bölgesi’nde, işgalci Yunan ordusuna karşı genç yaşta, gönüllü olarak,…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 1 – GENEL DÜŞÜNCELER

“YOL”UN İLK KİTABI: GENEL DÜŞÜNCELER 9 kitaplık YOL serisinin ilk kitabı Genel Düşünceler. TKP’nin on yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi ve ileriye dönük önerilerin somutlandığı dizinin yazılış gerekçesi bu ilk kitapta sunulur. Genel ve Özel nedenler olarak iki gerekçe yazılır: “Bu notları neden kaleme…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 2 – YAKIN TARİHTEN BİRKAÇ MADDE

YAKIN TARİHTEN BİRKAÇ MADDE YOL’un ikinci kitabı Yakın Tarihten Birkaç Madde. Bu kitap Kıvılcımlı’nın 1965’te yayınladığı Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi kitabının bir habercisi adeta. Aynı zamanda Osmanlı Tarihi’nin Maddesi eserinin de son bölümünün detaylandırılması gibi. 128 sayfalık bu kitap daha çok Tanzimat sonrası…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 3 – PARTİ’DE KONAKLAR VE KONUKLAR

PARTİ’DE KONAKLAR VE KONUKLAR YOL’un ilk iki kitabında, önce yazma gerekçesi, sonra da dönem öncesi ve dönemin ekonomik durumu tahlil edilmişti. Bu üçüncü kitaptan itibaren gözünü ve sözlerini parti içine çevirir Kıvılcımlı. Parti’de Konaklar ve Konuklar’da Parti’nin başlangıç dönemleri ayrıntısıyla incelenir, değişik…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 4 – PARTİ VE FRAKSİYON

PARTİ VE FRAKSİYON “Örgüt ve Yasa birliğine en büyük suikast: Fraksiyonizm, hizipçilik, bölücülüktür.” (Kıvılcımlı) Bir önceki “YOL” kitabında o zamana dek Parti içinde görülen çeşitli akımları inceleyen Kıvılcımlı “YOL”’un bu dördüncü kitabında “en büyük suikast” dediği Fraksiyonculuk üzerinde duruyor. Bu kitapta önemli…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5a – STRATEJİ KONUSU

STRATEJİ KONUSU – Parti’nin içine projektör tuttuğu 2 kitaptan sonra, sıra Parti’nin bundan sonra yürüteceği strateji ve uygulayacağı taktikleri önermeye gelmiştir. Öncelikle kısa sayılabilecek bir kitapçıkla strateji konusu (o zamanki kullandığı isimle Sevkülceyş Bahsi) özetçe formül olarak ortaya konur.Kitabın içeriğini incelemeye geçmeden…

Devamını Oku
1 2 3 5