1965-71 OPORTÜNİZM NEDİR

OPORTÜNİZM NEDİR? – “Bu kitabın birinci ayrımında: Oportünizm konusunu inceledik: “OPORTÜNİZM: Hem aşırı yalın, hem aşırı karmaşık, “kıldan ince kılıçtan keskin” bir sırat köprüsüdür. İnsan Oportünizmin sağından çokça kaçayım derken, bakarsınız solundan yakasını ve paçasını kurtaramaz. Oportünizmi bütün momentleriyle, anlarıyla her yanından…

Devamını Oku

1965-71 TÜRKÇE’NİN ÜREME YOLLARI

TÜRKÇE’NİN ÜREME YOLLARI – 1966 yılında bir günlük gazete dilbilimciler için “Türkçe”  konulu bir yarışma açar. Dilbilimci ve eğitimciler için yapılan bu yarışmaya Kıvılcımlı da “Türkçe’nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz” adlı araştırmasıyla katılır. Yalnız kendi adını kullanmaz Felsefe Öğretmeni Sadık Göksu…

Devamını Oku

1965-71 UYARMAK İÇİN UYANMALI, UYANMAK İÇİN UYARMALI

UYARMAK İÇİN UYANMALI, UYANMAK İÇİN UYARMALI – Uyarmak İçin Uyanmalı, Uyanmak İçin Uyarmalı kitabı Kıvılcımlı’nın sağlığında 2. Baskı yapmış ender kitaplarından. Bildiğimiz kadarıyla diğeri de 35 yıl sonra yeniden basılan Marks-Engels, Hayatları kitapçığı.Bu kitap da önce 1966 yılında “İşçi Partisi’ne Teklif” alt…

Devamını Oku

1965-71 METAFİZİK SOSYOLOJİLER

METAFİZİK SOSYOLOJİLER – Metafizik Sosyolojiler kitabı ilk olarak Ararat yayınevi tarafından 1970 yılında basılmış. Fuat Fegan 1977 yılında yayınladığı “Dr. Hikmet Kıvılcımlı Bibliyografyası” isiml kitabında bu eserle ilgili şunları söylüyor:“Kitabın orijinal adı, ‘Metafizik Sosyolojiler’dir. Ararat Yayınevi kitabı baskıya hazırlarken kapak üzerinde kitabın…

Devamını Oku

1965-71 – KARL MARKS’IN ÖZEL DÜNYASI

KARL MARKS’IN ÖZEL DÜNYASI – Karl Marks’ın Özel Dünyası, Kıvılcımlı’nın 1965 yılında Tarihsel Maddecilik Yayınlarını kurup eserlerini yayınlamaya başladığı zaman yayınladığı 4. Kitap. Zaten kıvılcımlı her üç yayınevi girişiminde de ( Marksizm Kütüphanesi Yayınevi, 1965 Tarihsel Maddecilik ve 1970 yine Tarihsel Maddecilik)…

Devamını Oku

1965-71 TARİH DEVRİM SOSYALİZM IŞIĞINDA İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME İLK GEÇİŞ İNGİLTERE

TARİH DEVRİM SOSYALİZM IŞIĞINDA İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME İLK GEÇİŞ: İNGİLTERE İlk geçiş: İngiltere kitabı Kıvılcımlı’nın yaşamı boyunca geliştirmeye çalıştığı Tarih Tezi’nin, İlkel Sosyalizm döneminden Kapitalizme geçen İngiltere örneğinde somutlanmasıdır. Zaten 1965 yılında Tarih Devrim sosyalizm eserinin hemen arkasından yayınlanmıştır. Aynı Tez’in başka bir…

Devamını Oku

1965-71 HALK SAVAŞININ PLANLARI

HALK SAVAŞININ PLANLARI – Oportünüzm Nedir? Kitabının devamı konulardan oluşan bu kitap da 1970 yılında yayınlanmış, en çok tartışılan eserlerden olmuştur. Konu Türkiye halkının teşkilatlandırılması. Bunun için yapılabileceklerin sıralandığı bir kitap. Öncelikle daha önceki toplumların nasıl örgütlü oldukları ve nasıl örgütsüz bırakıldıkları…

Devamını Oku

1965-71 DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK ZORTLAMA

DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK ZORTLAMA –  Üçlemenin son kitabı, yine 1970 yazında yayınlanmış olan Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama kitabıdır. Kitap bir çok temel konuya değiniyor olmasına karşın MDD ve Mihri Belli eleştirisi olarak ün kazanmıştır. Nitekim Kıvılcımlı da “Biz Kime Benzeriz?” başlıklı 15…

Devamını Oku

1965-71 BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU

BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU – Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu eseri 1970 yılında yayınlanmış. Kıvılcımlı’nın 12 Mart öncesi gençliği ve halkı provakasyonlara karşı uyarıp, proletarya partisinde örgütlenme yoluna çakmak için çok yoğun yayın yaptığı zamanlarda yani. Sosyalizmin bir bilim olarak doğuşu ve gelişimi anlatılır. Kitabın…

Devamını Oku

1965-71 ANARŞİ YOK! BÜYÜK DERLENİŞ!

ANARŞİ YOK!  BÜYÜK DERLENİŞ!  – Kıvılcımlı’nın sosyalist ortam yazdığı bir çağrı Anarşi Yok! Büyük Derleniş! 1970 yılının Ekim ayında yayınlanmış. “Çağrı’nın yankıları” diye başlıyor. O zaman Ak Aydınlık diye bilinen grubun yaptığı Aydınlık Merkezi İrtibat Komitesi çağrısına karşı yazılmış gibi olmasına karşın,…

Devamını Oku