Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Vatan Partisi | M. Süha Ünsal

1902 yılında, bugünkü Yugoslavya sınırlan içinde kalan Priştine’de, bir memur ailesinin küçük çocuğu olarak doğan Hikmet Kıvılcımlı, mil- liyetçi-mukadessatçı bir eğitim alarak büyümüş ve Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Ege Bölgesi’nde, işgalci Yunan ordusuna karşı genç yaşta, gönüllü olarak, ulusal direniş birlikle rine katılmıştır. 1920 yılında, işgal altındaki İstanbul’da, Askeri Tıbbiye’ de tıp eğiti mine başlayan Hikmet Kıvılcımlı, kısa süre içinde sol çevrelerle ilişki kurmuş ve henüz yirmi üç yaşında bir öğrenci iken T.K.P. M.K. üyeliğine ve T.K.G.B. Başkanlığına getirilmiştir. 1925 yılma kadar, komünist hareketlerde illegal olarak yeralmış ve bu yıldan itibaren yasal düzenlemeler nedeniyle, askerlikten çıkarılma sına rağmen illegal koşullarda çalışmıştır. T.K.P.’nin dağıldığı 1936 yılma kadar üst düzey sorumluluklar alan Hikmet Kıvılcımlı bu dönemde defalarca tutuklanmış ve çeşitli yargıla malar sonunda toplam on beş yıl kadar hapis cezalarına çarptırılmıştır. 1935 yılından itibaren, kesintilerle yayıncılık faaliyetlerinde de bu lunan Hikmet Kıvılcımlı, telif ve tercüme birçok kitap yayımlamıştır. 1938 yılında “orduyu isyana teşvik etmek” iddiasıyla tutuklanan Hikmet Kıvılcımlı, on beş yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevinde kaldığı 1938-1950 yılları arasında, daha sonraki siyasal ve düşünsel yaşa mım belirleyen ‘Tarih Tezi”ni geliştirmeye başlamıştır.141 1954 yılında T.K.P.’nin de kısmen desteklediği V.P.’ni kuran Hik met Kıvılcımlı, bu partinin üç yıllık çalışma döneminde giderek artan milliyetçi bir söylem geliştirmeye başlamıştır. 1957 yılında seçimlere de katılan V.P. önemli bir etki yaratmadan 1957 yılında kapatılmış ve mahkemeye sevkedilmiştir. Bazı parti üyele riyle birlikte uzun süre tutukevinde kalan Hikmet Kıvılcımlı ve V.P. 1961’de beraat etmiştir. Ordunun 27 Mayıs 1960’da D.P. hükümetine karşı yaptığı darbeyi coşkuyla karşılayan Hikmet Kıvılcımlı, 1965’ ten itibaren, dozu giderek ar tan siyasal müdahalelerde bulunmaya başlamıştır. 1967 yılında “Sosyalist Gazetesi”ni yayımlamaya başlamış ve 1965 yılından itibaren de kitaplarını yayımlamaya devam etmiştir. 1970 yılında “Sosyalist Gazetesi”ni yeniden yayımlayan Hikmet Kı vılcımlı, 1965-1971 yılları arasında değişik yayın organlarında birçok yazı ve makale yayınlamıştır. Yine aynı dönemde bazı kuruluşlar tarafından düzenlenen konferans ve panellere konuşmacı olarak katılmıştır. 1969 yılında İP.S.D.’ni kurmuş, 1960’lı yıllarda Yapı-Iş ve Y.l.S/m manipule etmiştir. 1968 yılından itibaren yükselen gençlik hareketlerini yazı ve ko nuşmalarıyla etkilemiş ve 1970 yılında, kendi çevresinde oluşan bir grupla birlikte bir sekt önderi olarak ortaya çıkmıştır.142 Siyasal tezleriyle bağlantılı olarak ordu ile de bazı ilişkiler kurmuş ve bir cuntanın destekleyicisi olmuştur. Desteklediği cuntanın başarısız olması ve 12 Mart 1971’den sonra bir başka cuntanın tasfiyesiyle karşılaş ması ve bu cuntanın sola karşı uyguladığı baskı politikası nedeniyle 1971’in Mayıs ayında yurt dışına çıkmış ve sırasıyla Kıbrıs, Lübnan, Su riye, Bulgaristan, Demokratik Almanya, Fransa ve Arnavutluk’a gitmiş, bütün bu ülkeler tarafından geri çevrildikten sonra, 11 Ekim 1971 tari hinde Belgrad’da ölmüştür.