Türkiye sosyalist hareketinde Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın yeri: Tarih tezi ve din yorumu | Canan Özcan

Bu çalışma, Türkiye siyasi düşünce tarihinin ve sosyalist hareketinin en önemli düşünürlerinden biri olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı (1902-1971) bir entelektüel olarak incelemeyi ve anlamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Kıvılcımlı’nın bir entelektüel olarak sayılıp sayılamayacağı, Türkiye sosyalist hareketinde nasıl konumlandırıldığı ve sosyalist teoriye ne gibi katkıları olduğu sorularına cevap aranmıştır. Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla öncelikle entelektüel kavramıyla ne ifade edildiği ele alınmıştır. Daha sonra Kıvılcımlı’nın teorik çalışmalarının temelini oluşturan tarih tezi ve din yorumu incelenmiştir. Eleştirelliği, orijinalliği ve üretkenliği bağlamında Kıvılcımlı’nın, Türkiye sosyalist hareketi içerisindeki en özgün ve üretken entelektüellerden biri olduğu sonucuna varılmıştır. Kıvılcımlı yerli bir sosyalizm dili inşa etmeye çalışmıştır ve bu anlamda bilgiyi sadece alan değil aynı zamanda üreten bir entelektüeldir. Türkiye sosyalist hareketi içerisinde bu kadar özgün bir yeri olan Kıvılcımlı’nın çalışmalarının bilimsel olarak daha fazla akademik çalışmaya konu edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=uN45I_BKAA8SLCYqCERY7w&no=diGL49waeY4YOWmAVIc_tA