Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5b – DÜŞMAN BURJUVAZİ

DÜŞMAN BURJUVAZİ – “Burada düşman sınıf deyince, örnek olarak burjuvaziyi alıyorum. Şüphesiz modern kapitalizmde düşman hakim sınıf, bir değil ikidir: Kapitalistler, büyük arazi sahipleri. Hatta Türkiye gibi geri ve tarımsal memleketlerde bir üçüncüsü: Derebeyler veya artıkları bile var. Türkiye’de hakim ekonomik ilişkiler,…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5c – MÜTTEFİK KÖYLÜ

MÜTTEFİK KÖYLÜ – YOL serisini tanıtmaya başladığımızda da yazmıştık. Kıvılcımlı “her biri ayrı kitaplar halinde” diyerek bahsediyordu bu seriden. 2009 yılında yayınladığımızda biz de bu belirlemeye uyarak, seriyi  Kıvılcımlı’nın koyduğu başlıklara uygun biçimde 9 kitap halinde yayınlamıştık. Bu 9 kitabın son 5…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5d – İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK (DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (4)

İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (4) Buraya kadar Kürt sorununu çeşitli yönleriyle inceledi kitap. Ermenilik, nicelikçe ve nitelikçe Kürtlük ve Kürdistan’da sınıf ilişkileri gibi ana konularda yazılan bölümlerden sonra sıra Türk finans kapitalinin sömürgeci politikalarının Kürdistan’da doğurduğu sonuçlara geldi. Kıvılcımlı bu…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5d – İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK (DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (3)

İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (3) – Kürdistan’da Sosyal İlişkiler ve Sınıflar “Doğu Vilayetlerinin “namuslu” bir istatistiğini bulmak hayaldir.” (s.51) diye başlar bu bölüme Kıvılcımlı. Çok sınırlı verilerle oluşturmaya çalışır görüşlerini. Yine de çok çeşitli rakamlar kullanır. Ve şu genel sonuca…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol 5d – İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK (DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (2)

İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (2) Geçen sayıda Kürt Meselesi diye adlandırdığımız kitabın ilk bölümlerini tanıtmaya çalışmıştık. Bu yazıda da bazı başlıkları incelemeye çalışacağız. Fakat anlaşıldığı kadarıyla İhtiyat Kuvvet Milliyet Şark (Doğu) kitabının tamamen tanıtılması birkaç sayı sürebilecek.Ermeni katliamı konusundaki bölümden…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – Yol Son Kitap – LEGALİTEYİ İSTİSMAR (KULLANMA)

LEGALİTEYİ İSTİSMAR (KULLANMA) Kıvılcımlı’nın “Parti merkez komitesine yazdığım ve tartışılması umuduyla verdiğim, her biri ayrı kitaplar halinde…” dediği YOL serisinin son kitabına geldik.Legaliteyi İstismar (Kullanma) kitabı, o günlerde yoğun gizlilik şartlarında yaşayan, 1920’deki kuruluşunun ardından önce Karadeniz katliamını (M. Suphi ve arkadaşlarının…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – “YOL” SERİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

“YOL” SERİSİNE GENEL BİR BAKIŞ – “YOL” serisi diye bilinen kitaplar dizisi toplam 9 kitaptan oluşuyor. Kıvılcımlı’nın Elazığ cezaevindeyken yazdığı bu kitaplar aslında o zamanki merkez komiteye sunulan raporlar dizisi. Kendisinin deyimiyle aktarırsak:  “1930 yılına dek Türkiye’de geçirdiğim ilk 10 yıllık Marksist-Leninist…

Devamını Oku

Kıvılcımlı Külliyatı – 1935’ler – DEMOKRASİ TÜRKİYE EKONOMİ VE POLİTİKASI HAKKINDA

DEMOKRASİ: TÜRKİYE EKONOMİ VE POLİTİKASI HAKKINDA (ANTİEMPERYALİZM+ANTİFEODALİZM)(ENDÜSTRİ, TOPRAK, SULH) 1937 yılında Emekçi Kütüphanesi Yayınları’ndan ilk baskısı çıkan bu kitap, daha sonra 1975 yılında Tarih Devrim Yayınları’nca yayınlanan “Emperyalizm Geberen Kapitalizm” kitabının içinde ve daha sonra Bibliotek Yayınlarınca yine Emperyalizm kitabına ek olarak iki…

Devamını Oku