1965-71 Kategori

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 OPORTÜNİZM NEDİR

OPORTÜNİZM NEDİR? – “Bu kitabın birinci ayrımında: Oportünizm konusunu inceledik: “OPORTÜNİZM: Hem aşırı yalın, hem aşırı karmaşık, “kıldan ince kılıçtan keskin” bir sırat köprüsüdür. İnsan Oportünizmin sağından çokça kaçayım derken, bakarsınız solundan yakasını ve paçasını kurtaramaz. Oportünizmi bütün momentleriyle, anlarıyla her yanından kavramak, ona göre uyanık yatmak şarttır. Yoksa aşırıca sağdan sakınayım çabası farkına varılmaksızın insanı soldan “Kör Kuyu” içine kaydırıverir.”Kıvılcımlı, en çok kitap yayınladığı yıl olan 1970 yılında yayınlanan Oportünizm Nedir? Kitabı için yazdığı önsözde bunları diyor. Aslında “Bu kitabın birinci ayrımında: Oportünizm konusunu inceledik” dediğine bakarsak, bu kitapDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 TÜRKÇE’NİN ÜREME YOLLARI

TÜRKÇE’NİN ÜREME YOLLARI – 1966 yılında bir günlük gazete dilbilimciler için “Türkçe”  konulu bir yarışma açar. Dilbilimci ve eğitimciler için yapılan bu yarışmaya Kıvılcımlı da “Türkçe’nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz” adlı araştırmasıyla katılır. Yalnız kendi adını kullanmaz Felsefe Öğretmeni Sadık Göksu adına yapar başvurusunu.Kıvılcımlı izleyicileri onun nasıl kıvrak bir dil kullandığını bilirler. Hemen her konuda eserler vermiş olan Kıvılcımlı Türkçe üzerine de yarışmayı bahane ederek böyle bir araştırma yapmış. Burada ileri sürdüğü tezlerin tartışılıp tartışılmadığını, dilbilimciler tarafından ne kadar değerlendirildiğini bilmiyoruz. Ancak kendi başına çok özgün olan bu araştırmayıDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 UYARMAK İÇİN UYANMALI, UYANMAK İÇİN UYARMALI

UYARMAK İÇİN UYANMALI, UYANMAK İÇİN UYARMALI – Uyarmak İçin Uyanmalı, Uyanmak İçin Uyarmalı kitabı Kıvılcımlı’nın sağlığında 2. Baskı yapmış ender kitaplarından. Bildiğimiz kadarıyla diğeri de 35 yıl sonra yeniden basılan Marks-Engels, Hayatları kitapçığı.Bu kitap da önce 1966 yılında “İşçi Partisi’ne Teklif” alt başlığı ile basılmış, daha sonra 1970 yılının Aralık ayında 2. Baskısı yapılmış. Ancak 1966 yılındaki ilk baskıdan önce de 1965 yılında Samsun’da yayınlanan Çaltı dergisinde “İşçi Partisine Teklifler” başlığıyla tefrika edilmiş. Dönemin yapısı ve yazıların yazılma gerekçesi şöyle izah edilir:“Şimdi ‘Hürriyet’ var. Hiç bir Parti, doğru söylemeye zorlanamıyor.Devamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 METAFİZİK SOSYOLOJİLER

METAFİZİK SOSYOLOJİLER – Metafizik Sosyolojiler kitabı ilk olarak Ararat yayınevi tarafından 1970 yılında basılmış. Fuat Fegan 1977 yılında yayınladığı “Dr. Hikmet Kıvılcımlı Bibliyografyası” isiml kitabında bu eserle ilgili şunları söylüyor:“Kitabın orijinal adı, ‘Metafizik Sosyolojiler’dir. Ararat Yayınevi kitabı baskıya hazırlarken kapak üzerinde kitabın adı önce “ler” eki düşmüş olarak ‘Metafizik Sosyoloji’ diye çıkmıştı. Böyle bir ad çok yanlıştı çünkü bir tek değil sayısız ‘Metafizik sosyolojiler’ söz konusudur. Bunun üzerine yeniden kapak düzenleme masrafı da göze alınmadığı için ‘Metafizik Sosyoloji’ sözlerinin altına ‘Eleştirileri’ kelimeleri eklenmiş ve kitabın adı ‘Metafizik Sosyoloji Eleştirileri’ biçiminiDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 – KARL MARKS’IN ÖZEL DÜNYASI

KARL MARKS’IN ÖZEL DÜNYASI – Karl Marks’ın Özel Dünyası, Kıvılcımlı’nın 1965 yılında Tarihsel Maddecilik Yayınlarını kurup eserlerini yayınlamaya başladığı zaman yayınladığı 4. Kitap. Zaten kıvılcımlı her üç yayınevi girişiminde de ( Marksizm Kütüphanesi Yayınevi, 1965 Tarihsel Maddecilik ve 1970 yine Tarihsel Maddecilik) Marks ve Engels ustalara değmeden yayıncılığı sürdürmemiş. 1966 yılında Karl Marks’ın Özel Dünyası’nı yayınlarken şöyle yazmış önsözde: “Şu etüdün özetini 1935 yılı Marksizm Bibliyoteği serisinde “MARKS-ENGELS: HAYATLARI” adıyla yayınlamıştık. Basılandan elimizde tek nüsha yok. Geniş el yazmasının ancak kılıç artıkları kalmış. Gene hepsini bir arada çıkaramıyoruz. Marks’ı, böyleDevamını oku
TARİH DEVRİM SOSYALİZM IŞIĞINDA İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME İLK GEÇİŞ: İNGİLTERE İlk geçiş: İngiltere kitabı Kıvılcımlı’nın yaşamı boyunca geliştirmeye çalıştığı Tarih Tezi’nin, İlkel Sosyalizm döneminden Kapitalizme geçen İngiltere örneğinde somutlanmasıdır. Zaten 1965 yılında Tarih Devrim sosyalizm eserinin hemen arkasından yayınlanmıştır. Aynı Tez’in başka bir somutlaması olan İlkel Sosyalizm’den Kapitalizme Son Geçiş: Japonya eseri Kıvılcımlı’nın ölümünden çok sonra yayınlanabilmiştir.İngiltere kitabı öncelikle Kapitalizme geçiş karakteristiklerini inceleyerek başlar:“Biliyoruz, antika tarihte KENT’in eşit ve hür küçük üretmenleri mülksüzleşince çoğu köle oldular. Nasıl oldu da Batı ortaçağı sonunda köleler serf oldular, serfler kendi yarım köleliklerini ve işledikleriDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 HALK SAVAŞININ PLANLARI

HALK SAVAŞININ PLANLARI – Oportünüzm Nedir? Kitabının devamı konulardan oluşan bu kitap da 1970 yılında yayınlanmış, en çok tartışılan eserlerden olmuştur. Konu Türkiye halkının teşkilatlandırılması. Bunun için yapılabileceklerin sıralandığı bir kitap. Öncelikle daha önceki toplumların nasıl örgütlü oldukları ve nasıl örgütsüz bırakıldıkları anlatılır:“Modern çağda hiç kimsenin unutmaması gereken en büyük hakikat şudur: ÖRGÜTSÜZ MİLLET KÖLE MİLLETTİR!.. Tarihöncesi öğrenildikten sonra bu hakikat büsbütün daha büyük anlam kazandı. İnsanlar sosyal örgütlülüklerini yitirdikleri günden beri ve yitirdikleri ölçüde köleleşmişlerdir.“İlkel sosyalist toplumda bir tek insan yoktu ki, KAN() örgütü dışında kalsın. Kan örgütü içindeDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK ZORTLAMA

DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK ZORTLAMA –  Üçlemenin son kitabı, yine 1970 yazında yayınlanmış olan Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama kitabıdır. Kitap bir çok temel konuya değiniyor olmasına karşın MDD ve Mihri Belli eleştirisi olarak ün kazanmıştır. Nitekim Kıvılcımlı da “Biz Kime Benzeriz?” başlıklı 15 sayfalık bölümden sonraya aldığı “SUNUŞ” bölümünde şunları der:“MDD (Milli Demokratik Devrim) diye birkaç yıldır süren akım var. Onun tüm Tezlerindeki ana eğilim, Kapıkulu Aydınlar içinden bir kesimi heyecana verdi. Tabiî, o (MDD’cilik) ve Marksizm’deki Demokratik Devrim iki bambaşka şeylerdir. Demokratik Devrim çok ciddi bir konudur. MDD’cilik: Demokratik Devrim’iDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU

BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU – Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu eseri 1970 yılında yayınlanmış. Kıvılcımlı’nın 12 Mart öncesi gençliği ve halkı provakasyonlara karşı uyarıp, proletarya partisinde örgütlenme yoluna çakmak için çok yoğun yayın yaptığı zamanlarda yani. Sosyalizmin bir bilim olarak doğuşu ve gelişimi anlatılır. Kitabın iç kapağında da alt başlık olarak “Marks-Engels Çağı” yazar.Kitabın konusu ve isminin verilişi konusunda “sunuş” yazısının sonunda şunları diyor Kıvılcımlı:“Bir konuyu duruca kavramanın en kestirme yolu da, onu doğuş prosesi içinde ele almaktan geçer. Kimyada yeni sentezler için, atom ve elektronların “Doğuş hali” göz önünde tutulur. Bilimcil SosyalizminDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1965-71

1965-71 ANARŞİ YOK! BÜYÜK DERLENİŞ!

ANARŞİ YOK!  BÜYÜK DERLENİŞ!  – Kıvılcımlı’nın sosyalist ortam yazdığı bir çağrı Anarşi Yok! Büyük Derleniş! 1970 yılının Ekim ayında yayınlanmış. “Çağrı’nın yankıları” diye başlıyor. O zaman Ak Aydınlık diye bilinen grubun yaptığı Aydınlık Merkezi İrtibat Komitesi çağrısına karşı yazılmış gibi olmasına karşın, baştan sona evrensel ilkeler taşıyan oldukça önemli bir kısa metin.Sosyalist ortama yazılmış gibi olmasına karşın daha çok Kıvılcımlı izleyicilerince tartışılmış, hatta önemli ayrışmalara da yol açmış bir dönem. Bu tartışma ve ayrışmaları şimdilik bırakarak broşürün tanıtılmasına geçelim. Tamamı 15 sayfa olan bu çağrı “Sosyal gerçekliğimiz”i tanımlayarak başlıyor lafa. Devamını oku