KAPATMA DAVASINDA YAPTIĞIMIZ SAVUNMA

Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği, 25 Ağustos 2014 tarihinde siyasi parti başkan ve yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, aydınlar ve çeşitli meslek gruplarından toplam 41 kişilik bir heyet tarafından kurulmuştur. Her biri kendi alanında değerli hizmetleri olan bu kişilerin derneği kurarken ortaklaştıkları amaç, ülkemiz tarihinin en üretken, en verimli ve dirençli sosyalistlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın yaşamını, eserlerini ve mücadelesini derinlemesine araştırmak, incelemek ve yaymak için iş ve güç birliği yapmaktır. Nitekim dernek tüzüğünün 2. AMAÇ maddesi şöyledir:

“Madde 2: AMAÇ: Derneğin amaçları;
a- Kıvılcımlı’nın yayınlanmış eserlerinin tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, yayınlanmamış eserlerinin bulunmasına, yeni yazıya aktarılmasına, tasnif edilmemiş yazılarının derlenmesine ve yayınlanır hale getirilip yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
b- Kıvılcımlı’nın herkese örnek olması beklenen kişiliği, hayatı, mücadelesi, ve insani vasıflarının tanıtılması için yayınlar, araştırmalar, belgeseller, yarışmalar yapmak, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak ve bu tür girişimleri desteklemek,
c- Kıvılcımlı’nın değerini ve önemini benimsemiş her kişi, kurum ve girişimler ile dayanışma ve karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak. Onlarla ortak zeminlerde çalışmalarına katılmak ve onları çalışmalarımıza katmak,
d- Bu amaçlara ek olarak, Kıvılcımlı arşivi oluşturulması için gösterilen her çabaya destek olmak,
e- Kıvılcımlı üzerine bilimsel eserler ve araştırmalar yapmayı teşvik etmek, desteklemek ve çıkan eserleri değerlendirmek.”

Kıvılcımlı, siyaset, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda sayısız eserler vermiştir. Bu eserlerden sadece 60 kadarı ve yüzlerce makalesi yayınlanmış durumdadır. Henüz yayınlanmamış onlarca eseri ve sayısız makalesi vardır.
Bu birikimin layıkıyla değerlendirilip derli toplu bir biçimde insanlığa kazandırılması çok ciddi bir faaliyet gerektirmektedir. Nitekim kurucular olarak amaçladığımız faaliyetlerimizi de tüzükte maddelemiştik:

“Madde 3: FAALİYETLER: Amaç maddesinde yazılanları gerçekleştirmek üzere:
a-Eserlerin derli toplu bir bibliyografyasını oluşturmak için çalışmalar yapmak,
b-Eski yazı olarak kalmış eserlerin yeni yazıya çevrilmesi için gerekli ekibi ve finansmanı sağlamaya katkıda bulunmak,
c-Halen hiç yayınlanmamış olan eserlerin öncelikle yayınlanmasını teşvik etmek,
d-Eserlerin yayımı ve tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak;
-Özellikle gençlerden, işçilerden oluşan, katılımcı sayısı 10-20 kişilik Kıvılcımlı Okuma Grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarını desteklemek, sürekliliğini sağlamak,
-Kıvılcımlı’nın eserlerinin ve kişiliğinin yeterince tanınabilmesi amacıyla herkese açık toplantılar, paneller, sempozyumlar örgütlemek, gerektiğinde süreli yayınlar çıkarmak,
-Kıvılcımlı’nın insanlığın ortak bir değeri olduğundan hareketle, yurt içi ve yurt dışında herkesle yardımlaşma ve dayanışma içinde olarak faaliyetler yapmak. Eserleri yabancı dillere çevirerek basımlarını yapmak.
-Yapılacak tüm faaliyetler için gereken finansmanı temin etmek ve sürekli hale getirmek için;
*Yayınevleri kurmak, işletmek,
*Sürekli elektronik ve dönemsel basılı yayın sağlamak,
*Fuarlara katılmak,
*Yönetim Kurulunun görevleri içinde belirtilen kapsamda gelir getirici ticari amaçlı çalışmalar yapmak,
*Web siteleri kurmak, bu yoldan derneğin amaçlarına yönelik e-ticaret olanaklarını kullanmak,
-Derneğin çalışma alanlarında gerektiği kadar çalışma komiteleri kurmak, onların çalışmalarını teşvik edip desteklemek.”

Derneğimizin kurucuları ve destekçileri olarak bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için bir Enstitü disiplininde ve bilincinde çalışacağımızı ilan etmek için isimde Enstitü ibaresine yer verdik. Kuruluşumuz bir Enstitü değil, isminde Enstitü kelimesi de geçen bir dernektir. Derneğimiz hangi ilkelerde çalışacağını belirlemek için o kelimeyi isminde belirtmeyi gerekli görmüştür.
Dernekler kanununda “alınamayacak isimler” tek tek sıralanmıştır. Orada Enstitü kelimesine rastlamadık. Dernekler İl Müdürlüğü’nün yazısı ile bunun idare tarafından eklenen listede olduğunu öğrenmiş olduk.
Bu durumda sorun dernek isminde hangi kelimenin olacağından öte, örgütlenme özgürlüğünün idari yazılarla engellenmesi haline dönüştü. Her biri insan hakları mücadelesinde onurlu biçimde yerlerini almış olan biz kurucular, kendi haklarımızın bu kadar açıkça engellenmesi konusunda boyun eğici olamazdık. İdarenin yazısını cevaplarken bu haklarımızı, kanunlar, anayasa ve AİHM ilkelerini hatırlatarak ismimizi değiştirmeyi reddettik.
Mahkemenizin de örgütlenme özgürlüğünün idari yazılarla kısıtlanmasına karşı durmasını ve isim alma ve örgütlenme hakkımızı korumasını beklemekteyiz. Saygılarımızla
Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği Kurucuları adına Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kale

Tarih:  Çarşamba, 4 Şubat, 2015 – 14:00
Yer:  Çağlayan Adliyesi (17. Asliye Hukuk Mahkemesi)