KIVILCIMLI ENSTİTÜSÜ DERNEĞİNE KAPATMA DAVASI

Ağustos ayında çok sayıda Sosyalist ve aydın tarafından kurulan Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği’ne kapatma davası açıldı.
Türkiye sosyalist hareketinin en özgün, en verimli ve dirençli önderlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın görüş ve eserlerini araştırmak, incelemek ve yaymak üzere kurulan Kıvılcımlı Enstitüsü derneği kuruluş dilekçesi verilirken de Dernekler İl Müdürlüğü personeli kuruluş dilekçesini içinde ‘Enstitü’ kelimesi geçtiği için almak istememişler, ısrarımız ve yasanın hatırlatılması üzerine almak zorunda kalmışlardı.
Böylece derneğimiz yasal mevzuat gereği kuruluşunu gerçekleştirmişti.
1 ay sonra İl Müdürlüğü bir yazıyla ismimizdeki Enstitü kelimesinin çıkarılmasını ancak o zaman tüzüğün onaylanacağını bildirmişlerdir.
Biz, Enstitü değil Enstitü derneği kurduğumuzu dernekler yasasında ‘’alınmayacak isimlerin’’ tek tek sayıldığını, Enstitü kelimesinin sayılanlar arasında olmadığını, Anayasa ve AİHM hükümlerine göre, örgütlenme özgürlüğüne ancak yasalarla kısıtlama getirilebileceğini, İç işleri bakanlığının bir iç yazışmasının yasaların üstüne çıkamayacağını belirttik. Ayrıca halen kurulmuş ve faaliyet gösteren başka ….Enstitü Derneği isimli kuruluşların çok sayıda olduğunu, idarenin dernekler arasında ayırım yapamayacağını da bildirerek ismimizden Enstitü kelimesinin çıkarmayı reddettik.
Bunun üzerine idarenin istediği ve savcılığın da talebi ile Asliye Hukuk mahkemesince hakkımızda kapatma davası açıldı.
Tüm yaşamını insanlığın kurtuluşuna adamış, bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir aydın, düşünce ve eylem insanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın 60 kadar yayınlanmış kitabı, yüzlerce makalesi, konuşma ve konferans metinleri var. Henüz yayınlanmamış onlarca kitap ve sayısız yazısı yayınlanmayı bekliyor.
İnsanlık için, en zor şartlarda sağlanmış olan bu birikimi, günlük politikaların dışında layıkıyla değerlendirmek ve derli toplu biçimde yayınlamak için yapılacak çalışmaları zaten ancak bir ‘ENSTİTÜ’ disiplini ile başarabiliriz ancak.
Derneğimiz yasal olarak bir Enstitü değil dernektir. Ancak enstitü duyarlılığı, disiplini ve derinliği içinde çalışacak bir dernektir. Ülkemizin çeşitli aydın ve siyasileri bu amaçta bir araya gelip derneği kurmuşlardır.
Valiliğe yazdığımız itiraz dilekçesinde de belirttiğimiz gibi, örgütlenme özgürlüğü ancak yasalarla kısıtlanabilir. Bizim Enstitü Derneği ismini almamızda yasal bir sakınca olmamasına rağmen, bakanlık yasaların üstüne çıkarak keyfi biçimde örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmaktadır.
Tüm duyarlı kişi ve kurumları hem Kıvılcımlının birikimine hem de örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği

 
Duruşma:  Çağlayan Adliyesi 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 Şubat Çarşamba saat 9.30
Tarih:  Çarşamba, 4 Şubat, 2015 – 09:30
Yer:  Çağlayan Adliyesi (17. Asliye Hukuk Mahkemesi)