1954-62 Kategori

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1954-62

1954-62 VATAN PARTİSİ TÜZÜĞÜ PROGRAMI

VATAN PARTİSİ TÜZÜĞÜ-PROGRAMI – Kıvılcımlı’nın bilimsel sosyalizme kattığı eserler dışında örgüt anlamında da katkısını somutlandırdığı kurum Vatan Partisi’dir. Tüm yaşamını adadığı Tarih Tezi kadar önem verir Parti’ye.Osmanlı Tarihi için hazırlayıp sonra kullanmaktan vazgeçtiği bir önsöz taslağı bulup yayınlamıştık.(Tarih Yazıları, s. 240) Orada “Gel zaman, Tarih Tezi açısından toplumu ele alan bir Vatan Partisi’nin çıkışı, konuyu ansızın aktüalize etmişti.” Diyor. Yani Vatan Partisi’nin toplumu Tarih Tezi açısından ele aldığını bizzat Kıvılcımlı söylüyor.Vatan Partisi 1954 yılının 29 Ekim günü  kurulmuş. Kuruluş duyurusunda “herşeyin üstünde HALK ve HAK kaygısı ile…” denerek Partinin karakteriDevamını oku
SİYASETİMİZ (BÜTÇE DOLAYISIYLA) ve SOĞAN EKMEK KONGRESİ – Siyasetimiz kitapçığı Vatan Partisi’nin 1957 yılı Türkiye Bütçesi üzerine görüşleridir. 1954 yılında kurulan Vatan Partisi 3 yıl sonra yapılan 1957 erken seçimlerine katılmıştır. Seçimler öncesi, Adnan Menderes başkanlığındaki Demokrat Parti iktidarının 1957 yılı için hazırlayıp meclise sunduğu bütçenin analizi ve eleştirisi için Siyasetimiz kitapçığı yayınlanmıştır.Toplam 40 sayfalık kitapçık, “Konumuz: Bütçedir. Burada İş ve RAKAM konuşur.” (s. 9) Cümlesiyle başlar. Ve sayfalar boyunca hem iktidarın verdiği rakamlar, hem de o zamanki diğer muhalefet partilerinin bu rakamlarla ilgili görüşleri gerçekliklerle karşılaştırılarak eleştirilir.Bugün bu rakamlarınDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1954-62

1954-62 KUVAYİMİLLİYECİLİĞİMİZ I ve II

KUVAYİMİLLİYECİLİĞİMİZ I ve II – Kuvayimilliyeciliğimiz kitabı, bilindiği üzere 2 tanedir. Biri Kuvayimilliyeciliğimiz (Gerekçe) olup, Vatan Partisi’nin kuruluş gerekçesi olarak 1954 yılında yazılmış ve  1957 yılında Vatan Partisi Yayınları’nın 2. Kitabı olarak yayınlanmış  40 sayfalık bir kitapçık. Diğeri II. Kuvayımilliyeciliğimiz diye bilinen, 1960 27 Mayıs ihtilalcilerine sunulan 2 Açık Mektup’un derlendiği kitaptır.  Kıvılcımlı 1965 yılında her ikisini “Kuvayimilliyeciliğimiz ve İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz” adıyla birleştirip yeniden basmış.Gerekçe diye bilinen ilk kitapta yazılış mantığını şöyle açıklar Kıvılcımlı:“Batı ülkelerinde modernleşme, sermayedarlar kanadının millete önderlik etmesiyle yürüdü. Çünkü, sermayedarlar, şahsen girişkin kimselerdir. Ferdi yüz misli,Devamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1954-62

1954-62 FETİH VE MEDENİYET

FETİH VE MEDENİYET Fetih ve Medeniyet broşürü, Marksizm Bibliyoteği ve Emekçi Kütüphanesi’nde yayınlanan kitaplardan 16 yıl sonra yayınlanan bir eser. Bildiğimiz gibi Kıvılcımlı, 1937 yılında bir yandan kendi yayınevinde Marx’ın Kapital eserini fasiküller halinde yayınlarken, öte yandan Edebiyat-ı Cedide eserinin ikinci bölümü olan Edebiyat-ı Cedide’nin Felsefesi’ni tefrika ediyordu. O sırada patlak veren Donanma Davası provakasyonu sonucu yayınevi kapatılmış, Kıvılcımlı ve Fatma Nudiye Yalçı tutuklanmışlardı. Dava sonucu da Kıvılcımlı 12, F. N. Yalçı da 10 yıl hapiste kaldılar. İşte bu nedenle 16 yıl sonra yayınlandı Fetih ve Medeniyet broşürü.Bu 16 yıllıkDevamını oku

Yayınlanan Tarih: Ocak 4, 2016Editör: adminIn 1954-62

1954-62 ANAYASA TEKLİFİ

ANAYASA TEKLİFİ “Hakimiyet kayıtsız şartsız ÖRGÜTLENEN milletindir.” (Anayasa Teklifi madde 3)İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü hocası Ord. Prof. Hüseyin Naili Kubalı yeni bir Anayasa hazırlanması için siyasi partilere ve sorumluluk duyan vatandaşlara bir çağrı yayınlar. 11 Nisan 1956 günkü gazetelerde yayınlanan çağrıda, siyasi partilerin ve vatandaşların yeni bir Anayasa konusunda görüşlerini Hüseyin Naili Kubalı’ya iletmeleri istenir.O zaman Vatan Partisi Genel Başkanı olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı da katılımın son günü olan 15 Haziran 1956 günü teklifini hazırlayıp, Kubalı’ya ulaştırır. Bildiğimiz kadarıyla da başka görüş ve teklif ulaştıran olmamış. DolayısıylaDevamını oku